Pojištění vozidel

    Povinné ručení chrání pojištěného před případnými finančními nároky poškozeného, kterému způsobil škodu provozem svého vozidla.

    Pojištění můžeme sjednat k jakémukoliv vozu.