Financování

           Zprostředkujeme Vám profinancování Vašeho vozidla na úvěr nebo leasing.

        

          K nejrychlejšímu úvěru nebo leasingu potřebujete předložit pouze tyto doklady


            Od soukromých osob (občanů) potřebujeme:
 • občanský průkaz a další doklad totožnosti (řidičský průkaz, rodný list, pas)
 • pevná linka domů (pokud není, jsou nutné 2 náhradní doklady - výpis
  z bankovního účtu za poslední dva měsíce, SIPO, apod.)
 • pevná linka do zaměstnání

 

             Pro poskytnutí úvěru fyzickým osobám (podnikatelům)  potřebujeme:
 • občanský průkaz a další doklad totožnosti (řidičský průkaz, rodný list,
  pas)
 • pevná linka domů (pokud není, jsou nutné 2 náhradní doklady - výpis z bankovního účtu za poslední dva měsíce, SIPO, apod.)
 • Živnostenský list
 • Osvědčení o registraci DPH (pokud je plátcem DPH)

 

             Pro poskytnutí úvěru právnickým osobám (organizacím) potřebujeme:
 • výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 6 měsíců)
 • Osvědčení o registraci DPH (pokud je plátcem DPH)
 • občanský průkaz (řidičský průkaz, pas) osoby oprávněné jednat jménem organizace